2022-10-05 08:00Press release

SmiLe uppgraderar sina laboratorier med utrustning för utveckling av läkemedel för avancerad terapi (ATMP)


SmiLe Incubator har fått 500 000 SEK i bidrag från Sparbanken Skånes ägarstiftelse för att komplettera utrustningen i sina laboratorier. För dessa medel köper SmiLe in toppmodern apparatur som är lämplig för utveckling av läkemedel för avancerad terapi, så kallade ATMP, och som kommer att hjälpa nystartade företag att utveckla sina innovationer och företag.

 

ATMP är ett prioriterat fokusområde för Sverige, något som återspeglas i life science-strategin som den svenska regeringen antog 2019 samt i Region Skånes satsningar inom området. För att möta efterfrågan hos uppstartsbolag som utvecklar dessa moderna behandlingsmetoder – som exempelvis genterapi och cellterapi – installerar SmiLe nu mer utrustning för cellodling såsom inkubatorer och laminärflödesbänkar för sterilarbete i sina laboratorier.

 

Laboratorierna som finns i SmiLes lokaler på Medicon Village i Lund uppgraderas fortlöpande med ny utrustning. Detta för att kunna erbjuda en modern laboratorieinfrastruktur både till SmiLes inkubatorbolag samt andra små och medelstora företag i regionen.

 

– Det medför enormt stora kostnader för ett enskilt bolag att etablera och utrusta en egen laboratorieinfrastruktur. Våra elva laboratorier som bolagen använder gemensamt innehåller bland annat utrustning för arbete med celler och biologisk vävnad samt för kemisk och biologisk analys. Det är glädjande att vi nu får möjlighet att komplettera dem med ännu mer utrustning, säger Per Brunmark, affärscoach och ansvarig för laboratorierna.

 

I SmiLes community finns ett flertal bolag som arbetar inom ATMP-området, exempelvis inkubatorbolagen Asgard Therapeutics och Raaven Therapeutics.

 

Sparbanken Skånes ägarstiftelser har även tidigare engagerat sig i SmiLe Incubator och bidragit till verksamheten under flera år. Stödet blir möjligt genom sparbanksidén, där en viktig del är att vinst från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid kan gå tillbaka till samhället och återinvesteras i lokal utveckling.

 

–  Vi är väldigt glada över bidraget från Sparbanken Skånes ägarstiftelse som gör att vi på ett ännu bättre sätt kan stötta regionens satsningar på ett av framtidens viktigaste terapiområde, ATMP. Vi hoppas därmed kunna attrahera och hjälpa fler forskare att utveckla sina innovationer, vilket i sin tur kommer att gynna forskningen, näringslivet och patienterna, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 73 400 04 33, ebba@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life