2017-01-10 08:50Press release

SmiLe välkomnar Cellevate till inkubatormiljön

Cellevate har utvecklat en ny plattform för cellodling. Med hjälp av nanofiber imiterar man den tredimensionella miljö som celler upplever i en mänsklig kropp och ger möjlighet att driva forskning i realistiska in-vitro modeller. Tekniken effektiviserar biomedicinsk forskning och gör det möjligt att på sikt minska antalet djurförsök.

Fröet till Cellevate såddes under en projektkurs på Lunds Tekniska Högskola. Tillsammans med Professor Lars Montelius and Dr. Fredrik Johansson, undersökte fyra studenter hur celler påverkas av topografier på nanoskalan och nätverk av nanofiber. Ett stipendie från Biomedicinskt Centrum i Lund gjorde det möjligt att fortsätta att forska kring prototyputveckling av metoder för sårläkning.  

Med examen i hand och spännande forskningsresultat så bestämde sig två av studenterna, Maximilian Ottosson och Albin Jakobsson, att fortsätta utveckla tekniken för nätverk av nanofiber och 2014 bildade de Cellevate.

Inledningsvis har Cellevate riktat sig till företag och forskare inom life science. I somras fick Cellevate in privatkapital i miljonklassen från två svenska holdingbolag. Kapitaltillskottet gjorde det möjligt att utveckla erbjudandet och starta kommersialiseringsprocessen. Under hösten har bolaget tagit in ytterligare en privat finansiär och kapital, även denna gång i miljonklassen.

- Nu sätter vi nya mål och breddar kundgruppen så att vi kan växa organiskt. Vi siktar 2017 framför allt på att nå ut till industrin och öka antalet företag vi arbetar med, säger Maximilian som är vd i Cellevate.

- Vi har strömlinjeformat processen för hur vi tar fram nätverket av nanofiber, och det öppnar upp för helt nya användningsområden. I branschen anger man ofta framställningen av nanofiber i dm2/h. Med den process som vi utvecklat pratar vi istället om m2/min. Det är bara ett fåtal bolag i världen som kan erbjuda detta, fortsätter Maximilian.

Sedan ett par månader är Cellevate ett av inkubatorbolagen på SmiLe och det innebär ytterligare möjligheter för bolaget.

- Fram till i höstas har vi rört oss i en akademisk miljö. På inkubatorn är det ett annat fokus på entreprenörskap och kommersialisering. Här finns mycket kompetenta rådgivare och sponsorer som hjälper oss att komma vidare, säger Maximilian.

SmiLe ger också Cellevate ingångar och möjlighet att söka vidare stöd. Exempelvis har Cellevate genom SmiLe blivit antagna till South Sweden Going Going Global (SSGG), ett EU-finansierade projekt som har som syfte att öka skånska life science-företags konkurrenskraft och synlighet i världen. Genom SSGG får Cellevate såväl utbildning, exponering som nätverk.

- Vi hade aldrig kommit så här långt om vi inte fått innovationsstödet från universitetet och SmiLe. Det är fantastiskt att få finnas i den här miljön med närheten till universitetet, ESS, Max IV och Köpenhamnsregionen, konstaterar Maximilian med ett leende.

 

For additional information, please contact:

Maxililian Ottosson, vd Cellevate
Mobil: (+46) 736 33 33 90
e-mail: info@cellevate.com

Southern Sweden Going Global
Det delvis EU-finansierade projektet Southern Sweden Going Global syftar till att öka de unga skånska life science-företagens konkurrenskraft och synlighet i världen genom kompetenshöjande aktiviteter samt deltagande i internationella delegationsresor och industrimässor.

För närvarande deltar 20 bolag i projektet, totalt räknar man med att 35 kommer att delta under projekttiden som är tre år. Southern Sweden Going Global drivs av Invest in Skåne tillsammans med inkubatorerna Medeon Incubator & Science Park och SmiLe Incubator.


Language: Swedish

About SmiLe

www.smileincubator.life