2018-02-06 15:13Press release

SmiLe värvar Kristian Enkvist som affärsrådgivare

Kristian Enkvist är ny extern affärsrådgivare för uppstartsbolagen hos SmiLe Incubator. Han har tidigare varit utvecklingschef hos HemoCue, Gambro och PerkinElmer samt vd för AcouSort.

Från februari i år erbjuder Kristian Enkvist affärscoachning till bolagen på SmiLe Incubator. Han har med sig en lång och bred erfarenhet av utveckling och kommersialisering av produkter inom medicinteknik och diagnostik, både i Sverige och globalt.

– Det är glädjande att ha rådgivare till inkubatorbolagen som har en sådan bredd som Kristian har när det gäller att ta fram produkter till världsmarknaden, och som även har stor erfarenhet av företagande. Det är enormt värdefullt att han finns på plats här i inkubatorn för möten med våra uppstartsbolag, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Kristian Enkvist kommer senast från positionen som Vice President for research and development hos HemoCue i Ängelholm. HemoCue som är en del av den globala Danaher koncernen utvecklar patientnära blodanalyssystem och är bland annat världsledande på hemoglobinanalyser.  Kristian Enkvist har även drivit uppstartsbolag, bland annat det nu börsnoterade Lundabolaget AcouSort som utvecklat cell- och partikelsorterare för blodprov och bakterielösningar, en uppfinning som kommer från forskning vid Lunds universitet.

– Jag vill stötta SmiLe-bolagen i att tidigt tänka flera steg framåt, så att de kommer rätt när det gäller ”producerbarhet”, kvalitetsaspekter och kunder. Redan i ett bolags uppstartsfas är det viktigt att tänka på hela livscykeln för produkten, säger Kristian Enkvist.

Han räknar med att finnas på inkubatorn fram till sommaren. Bland SmiLe Incubators övriga affärsrådgivare finns en handfull på plats på SmiLe närapå dagligen och är experter inom finansiering, läkemedelsutveckling, medicinteknikfrågor, patentfrågor samt marknadsföring. Dessutom sitter här ett antal rådgivare från SmiLes sponsorer, verksamma inom juridik, patent, bank, läkemedelsutveckling med mera. Ytterligare ett 50-tal rådgivare är knutna till SmiLe.

 

För information om SmiLe kontakta:
Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator
Telefon: 073 4000433
Mejl: 
ebba@smileincubator.life

Eller besök vårt pressrum.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera sina idéer. Vi stödjer bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat 1 650 MSEK i riskkapital sedan 2014. Cirka 100 personer som representerar runt 20 olika nationaliteter och varav nära hälften är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe Incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen erfarenhet från utveckling av uppstartsbolag inom life science-industrin genom vår community som består av både våra inkubator- och alumnibolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. Sponsorer är Sparbanken Skåne, Setterwalls, Pwc, Højberg, Zacco, Awapatent och Puls Invest.