2021-06-07 11:25Press release

SmiLebolaget Saveggys ätbara biobaserade förpackning förbättrar miljön

Vahid Sohrabpour, vd för SaveggyVahid Sohrabpour, vd för Saveggy

Saveggys miljövänliga förpackning minskar världens oljeberoende och matsvinn genom att ge lång hållbarhet för grönsaker och frukt. Bolaget – som nyligen belönats med stipendium från Sten K Johnsons stiftelse – kommersialiserar nu med hjälp från SmiLe sin biologiskt baserade förpackning, eller ”coating”, som ett miljömässigt mycket bättre alternativ till att skydda grönsaker än dagens plastfilm. Saveggy är ny medlem i SmiLe Incubator.

Miljövinsterna är enorma om dagens fossilbaserade plast kan ersättas med biologiskt material då både beroendet av fossila råvaror minskar liksom utsläpp av växthusgaser. Inplastning skyddar känsliga livsmedel mot uttorkning och mikroorganismer så att hållbarheten ökar, vilket bidrar till mindre matsvinn.

Saveggys innovativa biobaserade och ätbara förpackning består av en vätska som sprayas på grönsaker och frukt för att skydda och bevara livslängden lika bra som den plast som används i dag. Den biotekniska innovationen kommer från forskning vid Lunds universitet av bland andra Vahid Sohrabpour, Saveggys grundare och vd. Tekniken ger ett naturligt alternativ till fossilbaserad plast.

Med bolaget Saveggy – namnet är inspirerat av engelskans ”save veggy”, rädda grönsaker – tar han innovationen vidare till produkt och fokuserar inledningsvis på särskilt ömtåliga grönsaker som gurkor. Bolaget planerar att börja marknadsföra produkten inom ett till två år.

– Det känns väldigt bra att vara medlem i SmiLe Incubator som är en framgångsrik inkubator med gott rykte, har fina laboratorier och mycket erfarna coacher. Jag är också glad för stipendiet från Sten K Johnson som är ett välkommet bidrag till bolagets nästa steg, vilket är en testproduktion i pilotskala. Min drivkraft är att hjälpa världen att bättre utnyttja maten som produceras samt att reducera användningen av fossila råvaror och minska koldioxidutsläppen, säger Vahid Sohrabpour.

Förutom stipendiet från Sten K Johnson har innovationen fått pris av Lidl, ett av Europas största livsmedelsföretag, i tävlingen Future Initiatives.

– SmiLe arbetar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål och har tagit fram verktyget SDG Scan, som hjälper bolag att identifiera de mål som deras produkter bidrar till att uppfylla samt att skapa hållbarhetsstrategier. Stödet till Saveggy är ett intressant exempel på hur vi kan använda vår breda kompetens inom bioteknik och hur viktigt det är med tillgång till labinfrastruktur för närliggande forskningsområden. Vi ser fram emot att hjälpa Saveggy att kommersialisera sin innovation som förutom att vara en spännande affärsmöjlighet även har en positiv miljö- och klimatpåverkan, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life

 

Fakta:

  • Inplastade råa gurkor håller god kvalitet i runt 12 dagar, jämfört med de som är utan plast som håller sig fina i endast 3-4 dagar.
  • Den 7 juni varje år är det ”World Food Safety day”, instiftat av FN:s generalförsamling 2018 för att uppmärksamma och inspirera till åtgärder för att förebygga, upptäcka och hantera livsmedelsburna risker, vilket bidrar till livsmedelssäkerhet, människors hälsa, ekonomiskt välstånd, jordbruk, marknadstillträde, turism och hållbar utveckling.
  • FN har också utnämnt 2021 till ”The International Year of Fruits and Vegetables” för att öka medvetenheten och minska svinnet så att världens mat ska räcka till fler.
  • En tredjedel av världens färska livsmedel hinner inte konsumeras innan de förstörs. I siffran ingår förlust vid skörd, transport, förädling, försäljning och förvaring hos konsument. Läs mer.
  • SDG Scan är ett SmiLe-verktyg som underlättar arbete med FN:s globala hållbarhetsmål,  Sustainable Development Goals (SDGs).


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life