2022-12-16 07:30Press release

SmiLes alumni Acrivon ABs amerikanska moderbolag Acrivon Therapeutics ringer i börsklockan på NASDAQ i New York

Första bolaget med ursprung i SmiLe Incubator ringde i börsklockan på NASDAQ i New York den 14:e december efter att ha tagit in 99 miljoner dollar i en börsnotering. Det är Acrivon Therapeutics Inc., ett bioteknikbolag som utvecklar precisionsläkemedel för onkologi, och som är moderbolag till SmiLes alumnibolag Acrivon AB.

Acrivon Therapeutics, Inc., är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar precisionsläkemedel för onkologi. Bolaget använder sin egenutvecklade proteomicsbaserade identifikationsplattform Acrivon Predictive Precision Proteomics, eller AP3, för att matcha rätt patient till rätt medicin så att tumörerna ska svara optimalt på behandlingen.

Acrivon Therapeutics Inc. är moderbolag till SmiLes alumnibolag Acrivon AB som har sitt ursprung i OncoSignature AB, ett uppstartsbolag inom biotech som grundades 2016 av Kristina Masson och Peter Blume Jensen och som antogs som SmiLe-medlem 2017.

Det amerikanska bolaget Acrivon Therapeutics Inc. grundades 2018 och har fortsatt att ytterligare avancera den unika teknologin, AP3, och utveckla en pipeline av läkemedelskandidater för behandling av cancer. Under 2021 tecknade bolaget ett licensavtal med det amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly and Company för att vidareutveckla prexasertib, ett läkemedel som utvecklats mot bland annat resistent äggstockscancer. Efter en framgångsrik lansering av bolagets unika teknologiplattform för precisionsläkemedel mot cancer i USA under 2021, tog Acrivon Therapeutics samma år in 100 miljoner dollar i en övertecknad serie B-runda.

– Jag vill framföra mina varmaste gratulationer till hela teamet på Acrivon Therapeutics för en fantastisk prestation. Att se ett bolag med ursprung i SmiLe ringa i börsklockan på NASDAQ i New York är en otrolig milstolpe. Det är också ett kvitto på vår förmåga som inkubator att producera life science-bolag av hög kvalité som kan attrahera internationellt riskkapital och som är framgångsrika på en starkt konkurrensutsatt global marknad, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Acrivon Therapeutics Inc. har sitt huvudkontor i Boston och har i dag 45 anställda i USA och Sverige. År 2018 tog bolaget över den svenska verksamheten Acrivon AB, bolagets skandinaviska hub där en stor del av forskningen bedrivs. Acrivon AB är fortfarande en alumnimedlem till SmiLe Incubator.

­– Det har varit en fantastisk erfarenhet att bygga och utveckla bolaget till vad det är i dag, både i Sverige och USA, och vi är väldigt glada över att ha uppnått denna viktiga milstolpe. Vi är också väldigt tacksamma över allt stöd vi fått från SmiLe här i Sverige och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete, säger Kristina Masson, medgrundare av Acrivon Therapeutics Inc. och vd för Acrivon AB, bolagets dotterbolag i Lund.

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, tel: 073 400033, email: ebba@smileincubator.life

 


About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life