2021-06-22 07:21Press release

SmiLes alumni GPX Medical har sålt sitt första NEOLA®-system

GPX Medical har nått en viktig milstolpe genom att nu ha sålt sitt första system för effektiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Bolaget noterades på Nasdaq First North förra året efter att ha utvecklats under något år i SmiLe Incubator.

Tyndall National Institute vid University College Cork på Irland (UCC) förvärvar ett NEOLA®-system av GPX Medical AB (publ). Avtalets kommersiella värde uppskattas till 60 000 euro.

– Detta är ett genombrott för teknologin och ett genombrott för GPX Medical som bolag. Bolaget har en väldigt stor samverkan med den akademiska forskningen, och det är just i samverkan mellan akademi och affärsvärld – när forskare och entreprenörer möts – som magin händer, säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

NEOLA®-systemet ska användas för att genomföra en stor studie på nyfödda barn vid Tyndall National Institutes forskningsanläggning på Cork University Maternity Hospital i samarbete med The Irish Centre for Maternal and Child Health Research (INFANT). Studien ska omfatta cirka 200 spädbarn.

– Hanna Sjöström leder GPX Medical skickligt och målmedvetet. Vi gratulerar henne och hennes team till detta fantastiska framsteg. GPX Medical är ett exempel på företag baserat på framstående forskning från Lunds universitet som stöttats av innovationssystemet, och sedan utvecklas effektivt av lysande entreprenörer, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.


För mer information, kontakta:
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical, +46 (0) 760-10 71 16, hanna.sjostrom@gpxmedical.se

NEOLA® är ett medicintekniskt system för kontinuerlig och icke-invasiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Systemet mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjlighet att omedelbart upptäcka komplikationer såsom respirationsvikt, en blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub. Detta innebär att vårdpersonal varnas om ett problem i realtid och kan behandla patienter direkt. Innovationen kommer från Lunds universitet.

GPX Medical var medlem i SmiLe Incubator 2019 – 2020.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life