2016-12-12 08:53Press release

SmiLes bolag attraherar över en halv miljard kronor i riskkapital 2016

En dryg halv miljard kronor i riskkapital, 555 MSEK, det har SmiLes alumni och inkubatorbolag dragit in hittills under 2016. Det totala börsvärdet för bolagen på SmiLe landar på ca 3,5 miljarder kronor (5/12-2016).

Intresset för att investera i små life science bolag i tidiga utvecklingssteg är rekordstort. Det visar rapporten Life science trends in Sweden, som genomförts av Monocl Stratetgy services på uppdrag av Biostock

Bolagen på SmiLe tillhör de som drar till sig investerarnas blickar. SmiLe är en företagsinkubator inom Life Science i Lund. Här finns också en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som man är ensam om i sitt slag i Sverige. Xintela är ett av SmiLes många inkubatorbolag som lyfter fram infrastrukturen och inkubatormiljöns betydelse för företagets utveckling:

- Tillgången till kritiska instrument och cell-lab samt den breda kompetensen har gjort det möjligt för Xintela att utvecklas i snabb takt. Vi uppskattar också de insatser som löpande görs för att stödja vår internationalisering. Vi ser fram emot att fortsätta delta i miljön i framtiden, men då som alumnibolag, säger Evy Lundgren-Åkerlund, VD på Xintela som nu gör exit från SmiLe. 

Av Malmö/Lund regionens 33 life science bolag som första kvartalet 2016 var listade på Aktietorget eller First North hade närmare en tredjedel sitt ursprung i SmiLe. Majoriteten av dessa inkubator- och alumnibolag är dessutom sprungna ur forskning vid Lunds Universitet.

Immunovia, som för två år sedan gjorde exit från inkubatorn på SmiLe, är med och toppar ligan bland bolagen i hela Malmö/Lund regionen som dragit in mest kapital. Genom forskning har Immunovia tagit fram ett test som ska göra det möjligt att spåra cancer i bukspottskörteln.

- SmiLes infrastruktur med laboratorier och klimatrum i kombination med närheten till Lunds Universitet och den breda life science kompetensen bland SmiLe-bolagen  har varit starkt bidragande till vår forskning och kommersiella framgång, säger Carl Borrebaeck, professor vid Lunds Universitet och grundare av Immunovia.

En miljard kronor i riskkapital har inkubator- och alumnibolag på SmiLe dragit in de senaste tre åren.  Immunovia står för närmare en tredjedel av dessa.

- Det här är kapital som inte bara bidrar till utveckling i de aktuella bolagen. Vi ser också att de ger ringar på vattnet i vårt geografiska område eftersom våra bolag investerar och stannar kvar i regionen. Immunovia är ett bolag med 1,5 miljard kronor i omsättning och med 19 anställda. Det är ett exempel på bolag som genom köp av tjänster sysselsätter många fler än vad som syns i statistiken, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe.

 

 

For additional information, please contact:

Ebba Fåhraeus, CEO at SmiLe Incubator                                 

Mobile: +46 734000433                                                                 

e-mail: ebba@smileincubator.life   

 

Life Science trends in Sweden 2015-2016. Denna inledande analysrapport, som sammanställts av BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services, fokuserar huvudsakligen på trender och utveckling avseende IPO/börsnoteringar, emissioner och finansieringsutveckling bland svenska Life Science-bolag noterade på AktieTorget och Nasdaq First North, och ger en översikt över den aktivitet som skett bland småbolagen i sektorn under den intensiva perioden 2015-Q1:2016.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator som bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Vår främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det 26 bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 1,3 miljarder kronor i riskkapital sedan 2007. Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Science industrin genom vår community som består av både våra inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige.