2021-09-28 09:30Press release

SmiLes operativa chef Lina Boreson är Nästa skånska stjärna

Från vänster: Maria Stagmo, HR-chef Sparbanken Skåne, Anders Österberg, chef stora företag Sparbanken Skåne, stipendiaten Lina Boreson, Henrik Lundgren, vd EFL, och Anne Säfström Lanner, EFL.Från vänster: Maria Stagmo, HR-chef Sparbanken Skåne, Anders Österberg, chef stora företag Sparbanken Skåne, stipendiaten Lina Boreson, Henrik Lundgren, vd EFL, och Anne Säfström Lanner, EFL.

SmiLes operativa chef Lina Boreson har tilldelats stipendiet Nästa skånska stjärna 2021. Stipendiet delas ut av Sparbanken Skåne och EFL till en person från ett företag i Sydsverige som står inför en skarp strategisk utmaning och kan spela en viktig roll i regionens utveckling.

Nästa skånska stjärna-stipendiet är avsett att adressera viktiga utmaningar för Sydsverige som bidrar till att gynna regionens näringsliv. Beslutet att tilldela Lina Boreson stipendiet grundar sig på hennes arbete på SmiLe Incubator där hon verkar för att kommersialisera och internationalisera skånsk life science och förbättra innovationsklimatet i regionen.

–Jag är oerhörd glad och tacksam över att ha tilldelats stipendiet Nästa skånska stjärna. Det kommer bli en lärorik upplevelse för mig personligen men även värdefullt för SmiLe nu när vi står inför att flytta fram positionerna och skapa värde för ännu fler entreprenörer och innovationer som bidrar till att lyfta Skåne och Sverige, säger Lina Boreson, operativ chef för SmiLe Incubator

I sin motivering skriver juryn:

”Innovation, entreprenörskap och life science är viktigt för Skåne. Smile Incubator AB spelar en viktig roll i denna utveckling. Lina Boreson har en angelägen impact challenge och kommer med sin breda bakgrund från många olika roller kunna bidra till programmet.”

Lina Boreson är en erfaren ledare med bred erfarenhet inom life science. Sedan 2016 arbetar hon på SmiLe Incubator där hon i dag, tillsammans med vd:n Ebba Fåhraeus och ett starkt team, riktat sitt engagemang mot att främja innovation, jämställdhet och entreprenörskap i gränslandet mellan akademi, offentliga partnerskap och näringsliv.  Hon sitter även i styrelsen för medicinska fakulteten vid Lunds universitet och har en lång erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon haft kommersiella roller och uppdrag på strategisk och operativ nivå.

– Jag är otroligt glad å Linas vägnar. Vi har arbetat tillsammans i många år och hon har varit en väldigt viktig del i den transformation SmiLe har genomgått hittills. Genom utbildningsprogrammet kommer hon nu att få värdefulla insikter och verktyg som kommer att ha stor betydelse för SmiLes resa mot att bli en av de 10 bästa life science inkubatorerna i Europa, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Stipendiet, som delas ut av EFL och Sparbanken Skåne, ger Lina Boreson en plats på Leading Impact – Executive Management & Leadership Program. Utbildningsprogrammet vid EFL i Lund pågår under 15 månader med start i oktober 2021.

– Stipendiet är ett sätt för oss att ge en duktig och driven person i det skånska näringslivet bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin organisation och därmed bidra till ett starkt näringsliv. Lina har en central roll för skånsk life science utifrån ett framtidsperspektiv, säger Anders Österberg, chef för Stora företag på Sparbanken Skåne och engagerad i juryn som utsett stipendiaten.

 

För mer information:
Lina Boreson, operativ chef SmiLe Incubator, 070-378 12 79
Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator 073-4000433

 

SmiLe Incubator är en icke vinstdrivande företagsinkubator som hjälper entreprenörer att kommersialisera idéer inom life science. Verksamheten har växt snabbt och har idag knappt tjugo medarbetare. Vid sidan av inkubatorprogrammet stödjer SmiLe entreprenörer, forskare och studenter i ett flertal andra program och initiativ. Sedan 2014 har företag sprungna ur inkubatorn attraherat mer än fem miljarder kronor i riskkapital och 18 bolag har noterats. 

Om Leading Impact
Leading Impact är ett nytänkande management-, ledarskaps- och affärsutvecklingsprogram på 15 månader vid EFL i Lund med fokus på strategiskt ledarskap, nytänkande och affärsutveckling. Programmet har förfinats utifrån det Executive MBA-program som EFL i 20 år gett i partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund.

Om EFL
Genom ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet har EFL erbjudit utbildningar till yrkesverksamma sedan 1969. EFL erbjuder öppna kurser och program samt skräddarsydda utbildningsinsatser av varierande omfattning, där individer utvecklas parallellt med yrkesarbetet inom affärsutveckling, digitalisering, ekonomi, management, marknadsföring, strategi och styrelsearbete.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than SEK 5 billion in venture capital to date since 2014. 18 companies got listed on Stock Exchanges. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life