2024-03-13 12:48Press release

SmiLes vd Ebba Fåhraeus ledamot i regeringens rådgivande grupp för life science

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLeEbba Fåhraeus, vd för SmiLe


Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe, har blivit invald som ledamot i Regeringskansliets rådgivande grupp för life science. Referensgruppen bistår Regeringskansliets Life science-kontor i en rådgivande roll i arbetet med regeringens life science-strategi och består av experter och företrädare för bland annat hälso- och sjukvård, lärosäten, näringsliv och patienter.

 

Life science-kontoret, som leds av Jeanette Edblad, arbetar för ökad samordning inom life science-sektorn. Syftet mer referensgruppen är att utbyta kunskap och förmedla en aktuell bild av utvecklingen inom området samt bidra till implementeringen av den nationella strategin för life science.

 

– Jag är väldigt glad över att SmiLe, och därmed också Sveriges inkubatorer, nu finns representerat i regeringens rådgivande grupp för life science och att innovation och entreprenörskap är en del av agendan. Samverkan är viktigt för att Sverige ska förbli en ledande life-science nation och jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet av att arbeta med startups och min kunskap om Sveriges innovationsstödssystem, säger Ebba Fåhraeus VD på SmiLe.

 

Hur vi tar till vara på den världsledande forskning som bedrivs i Sverige både kring terapi och prevention och omsätter den till samhällsnytta, men även hur vi löser den svåra ersättningsfrågan som idag försvårar säkerställandet av en preventiv, effektiv och jämlik vård i hela landet är andra frågor som Ebba Fåhraeus anser är viktiga.

 

Ledamöterna i referensgruppen är förordnade av ministern för Klimat- och näringslivsdepartementet, Ebba Busch. Förordnandet gäller fr.o.m. den 11 mars 2024 till den 31 augusti 2026.

 

 

För mer informatino, kontakta:

Ebba Fåhraeus, VD SmiLe, tel: 073-400 04 33, ebba@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 110 entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 841 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life