2017-05-17 07:16Press release

Snabbare diagnos och bättre behandling av njurcancer

Nya SmiLe-bolaget Akuru Pharma har identifierat en molekyl som kan användas för diagnos och terapi av njurcancer. I dag överlever endast tio procent av de som har spridd njurcancer längre än fem år efter diagnos. Molekylen ska i första skedet användas för att kunna ställa diagnos på ett bättre sätt än i dag och för att följa effekten av cancerbehandling.

Akuru Pharmas specifika molekyl ska användas vid diagnos av varianten klarcellig njurcancer. Detta är den vanligaste formen av njurcancer. Upp emot 80 procent av alla som drabbas av njurcancer har denna typ. En vätska som innehåller en ligand till molekylen injiceras i patienten och binder då till cancercellerna som uttrycker den specifika molekylen. Genom att liganderna är svagt radioaktiva kan de fångas på bild med hjälp av en gammakamera och visa var cancertumörerna finns och om cancern är spridd.  Eftersom gammakamera är en vanlig utrustning på sjukhus skulle det vara enkelt att börja tillämpa Akuru Pharmas metod.

Njurcancer ger generellt diffusa symptom, så sjukdomen har ofta hunnit bli allvarlig och tumörerna spridits i kroppen innan patienten får rätt diagnos. En brist i dagens diagnosmetoder är att de inte är specifika för njurcancer och att de missar en hel del fall av spridd cancer. Det finns inte heller någon bra metod för att kunna se hur cancern svarar på behandling.

– Inom kort drar vi igång en ettårig klinisk fas II studie på patienter med njurcancer. Om allt går bra skulle vi relativt snabbt kunna göra skillnad för patienter. Men för att utveckla själva företaget är det jätteviktigt att få hjälp med affärsmässiga strategier – det är en helt ny resa för oss, säger Jennifer Hansson, vd på Akuru Pharma, disputerad vid Lunds Universitet.

– Det är spännande att få stötta bolag som Akuru Pharma där vi i inkubatorn genast kan göra skillnad – när själva innovationen är så långt framme, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator.

Njurcancer drabbar årligen 1.000 personer i Sverige och 340.000 globalt. Om cancern har hunnit sprida sig är överlevnaden efter fem år endast runt 10 procent.

 

För mer information, kontakta:
Jennifer Hansson, vd på Akuru Pharma
Mejl: 
jennifer.hansson@akurupharma.com
Telefon: 070 2145673


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life