2019-11-08 19:08Press release

Sparbanken Skåne stödjer SmiLe Incubator

Rasmus Roos, bankchef, Sparbanken Skåne, och Ebba Fåhraeus, vd, SmiLe Incubator. Rasmus Roos, bankchef, Sparbanken Skåne, och Ebba Fåhraeus, vd, SmiLe Incubator. 

Företagsinkubatorn SmiLe tilldelas en miljon kronor från Sparbanken Skåne via bankens två ägarstiftelser, Sparbanksstiftelserna Färs & Frosta och Finn. Bidraget kommer att användas till att stärka en av SmiLes grundpelare – att erbjuda uppstartsbolagen tillgång till avancerade laboratorier – och därigenom även tillväxten i Skånes näringsliv. 

Rasmus Roos, bankchef, Sparbanken Skåne, och Ebba Fåhraeus, vd, SmiLe Incubator. 

 

SmiLe Incubator är en av få företagsinkubatorer i Sverige som är specialiserade inom life science, det vill säga läkemedel, medicinteknik, diagnostik med mera. Unikt för SmiLe är att inkubatorn även erbjuder dessa tidiga bolag tillgång till välutrustade laboratorier. 


Sparbanken Skånes ägarstiftelser bidrar till utvecklingen i regionen genom att stödja projekt som främjar näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott, kultur och barn och unga. Det hela blir möjligt genom att stiftelser kan använda vinst från bankrörelsen till samhällsutvecklande insatser.

 

– Vi är mycket tacksamma och glada över stödet från Sparbanken Skåne. Det är en stor utmaning att upprätthålla hög relevans och kvalitet av vår infrastruktur med instrument, och bidrag på den här nivån skapar möjligheter att fortsätta att erbjuda det bästa till våra medlemsbolag, säger Ebba Fåhraeus.

 

– Bidraget kommer att användas för inköp av utrustning till de gemensamma laboratorierna där SmiLes medlemsföretag utvecklar sina produkter. Tillgången till välutrustade laboratorier är helt avgörande för företagens möjlighet att utveckla läkemedel och diagnosmetoder för våra allvarliga folksjukdomar, säger Per Brunmark som ansvarar för laboratorierna på SmiLe.

 

– Skåne behöver nya företag för att utvecklas. Inom speciellt life science kan inträdesbarriärerna vara höga med tanke på all utrustning som behövs för forskning och analys. Här kan en kvalificerad företagsinkubator göra stor skillnad. Vi är glada att tillsammans med våra ägarstiftelser kunna stödja SmiLe. Vi ser det som en investering i framtiden, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne.

 

För mer information om SmiLe, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, 073-4000433, ebba@smileincubator.life

Om Sparbanken Skåne: Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Idag finns över 20 bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen har attraherat nära 290 MEUR i riskkapital sedan 2014. SmiLe erbjuder affärscoachning, stort kontaktnät och en dynamisk community samt välutrustade laboratorier vilket är unikt i sitt slag i Sverige. SmiLe är en non-profit organisation och grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. SmiLes sponsorer är Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco och Aqilion. SmiLes noterade alumnibolag har ett börsvärde på nära 690 MEUR (Q2 2019). www.smileincubator.life