2021-04-08 10:12Press release

Spermosens blir det 17:e bolaget från SmiLe som noteras

Kushagr Punyani, Cajsa Wramdemark, Chemutai Beatrice och John Lempert från SpermosensKushagr Punyani, Cajsa Wramdemark, Chemutai Beatrice och John Lempert från Spermosens

Med Spermosens första produkt JUNO-Checked ska det för första gången bli möjligt att fastställa om mannen i ett par med infertilitetsproblem är fertil. Bolaget menar att deras teknologi ska kunna användas av IVF-kliniker runt om i världen för att fler infertila par ska få rätt behandling direkt. Nu ska Spermosens accelerera sin utveckling och kommer att noteras på Spotlight Stock Market i början av maj. Bolaget är medlem i SmiLe Incubator.

Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera IVF-diagnostik och IVF-behandling, vilket ska leda till snabbare och säkrare in vitro-fertiliseringsbehandlingar.

Infertilitet drabbar runt 15 procent av alla par i den fertila åldersgruppen världen över enligt en uppskattning gjord av WHO, vilket innebär att cirka 60 miljoner par lider av infertilitetsproblem. De senaste 40 åren har barnlösa par kunnat erbjudas bland annat provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering), men tyvärr lyckas bara 1 av 5 behandlingar. Paren försöker vanligen mellan 3-8 gånger utan någon som helst garanti för att det ska lyckas. Par som blir gravida genomgår i genomsnitt 2,7 IVF-behandlingar. Hälften av infertilitetsfallen orsakas av faktorer kopplad till mannen. Att mannens spermier binder till äggcellen är en förutsättning för att befruktning ska kunna ske.

I dag finns det inget sätt att avgöra om spermierna kan binda till äggcellen, då spermierna enbart bedöms avseende sina fysiska egenskaper: antal, hur de rör sig och hur de ser ut. Problemet är att ett normalt utseende på spermierna inte på något sätt innebär att en man är fertil. Idén till mätmetoden som Spermosens utvecklar fick bolagets medgrundare, Kushagr Punyani och professor Sudha Srivastava, under forskningsstudier i Indien. Under 2014 upptäckte andra forskare för första gången förekomsten av det specifika proteinet JUNO på äggcellens yta hos möss och dess avgörande betydelse som biomarkör för fertilitet. Under 2018 upptäckte en fransk forskargrupp JUNO-proteinet på mänskliga äggceller. Kushagr Punyani med kollegor insåg att JUNO-proteinet skulle kunna vara en perfekt biomarkör för manlig fertilitet, och sökte 2018 om patentskydd för användning av JUNO-proteinet för detta.

 – Vi vill möjliggöra att den här tekniken ska kunna bli en standardmetod globalt och förbättra arbetsflödena på IVF-klinikerna, så att läkare får mer information för att ställa diagnos och kunna välja rätt behandling, säger John Lempert, vd för Spermosens.

Köerna till IVF-klinikerna för att få behandling är ofta flera år långa, och kan varje par få rätt behandling är det större chans att lyckas, vilket skulle minska parens lidande, minska kostnaderna och korta köerna.  

Nästa år ska vi börja marknadsföra vår första produkt, JUNO-Checked, som består av två engångschip och ett mätinstrument som inom 30 minuter kan mäta om det finns en bindning mellan spermieprovet och de rekombinanta äggcells proteinerna på engångschipen. Under vår tid på SmiLe har vi fått mycket hjälp, framförallt för att vi har kunnat använda SmiLes laboratoriefaciliteter, nätverka med de andra bolagen i SmiLes community och även fått ett uppskattat Vinnovastöd via SmiLe Incubator, säger John Lempert.

– Att bidra till att lösa globala hälsoproblem är i fokus för de flesta av våra inkubatorsbolag. Spermosens är ett av dem och bolaget har utvecklats väldigt snabbt. Från avancerad forskning till utmärkt patentstrategi och ett strikt fokus har företaget nått fram till den position där de befinner sig i dag. Det finns flera vägar att gå när företagen vill expandera, där en del väljer att notera sig för att säkra kapitalförsörjningen. Spermosens blir SmiLes 17:e bolag som gör en IPO och noteras på en handelsplats, och det ska bli spännande att följa deras fortsatta resa, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Teckningsperioden pågår till och med den 12 april 2021, och den första handelsdagen på Spotlight Stock Market är preliminärt satt till den 5 maj 2021.

För mer information om Spermosens:
kontakta John Lempert, +46 76-311 40 91, jsl@spermosens.com,
eller besök https://spermosens.com/investors-2021/


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life