2023-06-28 08:33Press release

Starkt team bakom nya SmiLe-bolaget Uptake Bio

Anki Malmborg Hager, vd för Uptake BioAnki Malmborg Hager, vd för Uptake Bio


Uptake Bio utvecklar revolutionerande radioimmunterapi-läkemedel som har förmåga att rikta strålbehandling mot specifika cancerceller, samtidigt som det neutraliserar de processer i tumörvävnaden som ger upphov till behandlingsresistens. Denna teknik öppnar upp unika möjligheter att dra nytta av synergier mellan immunförsvaret och strålbehandling vid cancerbehandling. Bolaget har antagits till SmiLes inkubatorprogram.

 

Uptake Bios antikroppsbaserade läkemedelskandidat baseras på forskning vid Lunds universitet och ska främst utvecklas för att behandla patienter med aggressiv och spridd cancer. Teamet bakom Uptake Bio – David Ulmert, PhD, professor Per-Anders Abrahamsson, Kjell Sjöström, MSc och erfaren företagsledare inom life science, professor Carl Borrebaeck samt bolagets vd Anki Malmborg Hager, PhD ­– har startat flera framgångsrika företag som utvecklar antikroppar för cancerterapi och cancerdiagnostik. Några av bolagen är BioInvent International, Alligator Bioscience, Immunovia, Cantargia, och Diaprost.

 

Flera av dagens moderna cancerläkemedlen baseras på immunterapi, som stimulerar patientens eget immunförsvar att attackera cancern. Problem som kan uppkomma efter en tids behandling är att cancerceller utvecklar en molekylär sköld som skyddar dem från läkemedel och kroppens immunsystem. Uptake Bios läkemedel har potential att effektivt förstöra skölden och öppna upp tumören för kroppens immunförsvar. Terapin ska användas vid svårartade tumörer där behandlingsresistens ofta är ett faktum från dag ett, och den förväntas vara lämplig för en rad olika cancertyper.

 

Bolaget har öppnat en finansieringsrunda för att starta storskalig GMP-produktion av antikroppar inför kommande kliniska studier. Marknaden är mycket stor och värderas till flera miljarder dollar.

 

– Vi ska producera läkemedelskandidaten inför våra kliniska studier, som planeras starta om två år för de patienter som inte svarar på behandling med de mest moderna terapierna. I dag finns inte något lämpligt läkemedel för dessa patienter med långt framskriden cancer. Vi är verkligen glada att nu få SmiLes breda stöd för att utveckla bolaget, säger Anki Malmborg Hager, vd för Uptake Bio.

 

– Vi är jätteglada att välkomna ännu ett cancerläkemedelsbolag som är baserat på spjutspetsforskning vid Lunds universitet till SmiLe. Med våra resultatinriktade processer, erfarna coacher och breda kontaktnät – kombinerat med Uptake Bios enormt erfarna team – hoppas vi kunna ge bolaget de största möjligheterna till framgång, säger Ulrika Ringdahl, operativ chef för SmiLe Incubator.

 

 

För mer information, kontakta: 
Ulrika Ringdahl, operativ chef för SmiLe, 0736-566232,  ulrika.ringdahl@smileincubator.life

 

Eller

 

Uptake Bio:
Anki Malmborg Hager, vd för Uptake Bio,
anki@uptakebio.com, www.uptakebio.com


Language: Swedish

About SmiLe

About SmiLe Incubator SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 717 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO and these listed companies have a market capitalization of more than EUR 500 million (Q4 2022). SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Prevas, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life