2018-04-16 12:57Press release

Start-ups möter industri och riskkapitalister på Lund Life Science Summit

läkemedelsindustri och riskkapitalbolag får träffa åtta utvalda uppstartsbolag med stor marknadspotential. Konferensen har lockat Pfizer, LEO Pharma och Merck Sharp & Dohme (MSD), och riskkapitalbolagen HealthCap och Hadean Ventures samt affärsängeln John Moll, att delta. Arrangörer är SmiLe Incubator tillsammans med LU Innovation.

Konferensen ger unika möjligheter för representanter från läkemedelsbranschen och riskkapitalvärlden att träffa åtta av de mest lovande uppstartsbolagen i regionen inom life science, och bolagen att få träffa professionella aktörer. Under dagen kommer det att hållas paneldiskussioner, pitchar och partneringmöten.

– SmiLe Incubator och LU Innovation, med LU Holding som är Lunds universitets holdingbolag, ger deltagarna från industri och kapital en ingång till regionens life science-miljö av forskare och entreprenörer. Under konferensen får de interagera med uppstartsbolagen och kan fortsätta att följa deras utveckling tills det är läge att investera eller samarbeta. Entreprenörerna å sin sida har enorma fördelar av att tidigt få råd om vad de stora aktörerna kräver för att vara intresserade av samarbete längre fram. Vi har valt att hålla mötet relativt litet för att interaktionen ska bli hög och utbytet stort, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Uppstartsbolagen är medlemmar i SmiLe Incubator eller får affärsutvecklingsstöd hos LU Innovation och ingår i LU Holdings bolagsportfölj. Många av dem har sin verksamhet grundad på forskning gjord vid Lunds universitet.

– Det är mycket viktigt att tidigt komma i kontakt med industri och investerare för att få värdefull feedback på att man gör rätt saker, dessutom tar det lång tid att bygga relationer, säger Christine Widstrand, vice vd och portföljförvaltare för Life Science i LU Holding.

Moderator för paneldiskussionen är Sylvie Bove, styrelseproffs och tidigare vd för EIT Health som är ett europeiskt konsortium för ökat hälsosamt leverne och aktivt åldrande. Bland hennes övriga erfarenhet finns globala strategiska positioner hos Ferring Pharmaceuticals and Coloplast.

Konferensen är endast öppen för inbjudna personer från life science-bolag, farmaindustri och investerare.

 

Följande uppstartsbolag presenteras under konferensen:

  • Edvince AB – utvecklar en helt ny typ av läkemedel för stroke-patienter
  • Eirbo AB – ska utveckla ett läkemedel som ska kunna lindra eller återställa den mekanism som är upphovet till sjukdomen hos diabetiker
  • Gedea Biotech AB – tar fram en unik behandling mot kvinnliga underlivsinfektioner
  • ImmuneBiotech AB – utvecklar produkter för behandling vid bland annat mag- och tarmsjukdomen IBS baserad på forskning om specifika mjölksyrebakterier
  • In2Cure AB – utvecklar produkter för prevention och behandling av sår och komplikationer vid kirurgiska ingrepp
  • Longboat Explorers AB – har en unik metod att samla in stora mängder stamceller på ett säkert vis
  • SAGA Diagnostics AB – har metoder för att analysera tumör-DNA i blodprov (istället för i vävnadsprov) som i sin tur kan användas för att få individanpassad cancerbehandling
  • Sinntaxis AB – utvecklar en behandling för strokepatienter som kan ge bättre resultat i rehabiliteringsfasen än nuvarande


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper nystartade företag att kommersialisera sina idéer. Vi stödjer bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument. I dag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat 1 650 MSEK i riskkapital sedan 2014. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. www.smileincubator.life