2024-01-16 06:30Press release

Startskott för nytt scaleup-program som ska accelerera tillväxten i sydsvenska life science-bolag

10XHEALTH

Life science-industrin är Sveriges nästa största exportsektor. Framgången bygger på innovation och entreprenörskap, samtidigt når inte alla bolag i branschen sin fulla potential. Det vill SmiLe och Medicon Village nu ändra på genom 10XHEALTH programmet som ska ge etablerade life science-bolag de färdigheter som krävs för att accelerera sin tillväxt och därmed bidra till att stärka life science-industrin i Skåne. Programmet startar med en pilot i januari 2024.

SmiLe Incubator i Lund driver sedan snart 16 år inkubatorverksamhet med startup-bolag inriktade på life science. I nära samarbete med Medicon Village utökar man nu verksamheten med det inledningsvis treåriga scaleup-programmet i syfte att hjälpa etablerade, innovativa life science-bolag i regionen att ta nästa steg mot ett snabbare och starkare genomslag på marknaden.

– Vi erbjuder i dagsläget omfattande stöd för tidiga life science bolag genom vår framgångsrika inkubatorverksamhet och driver även utbildningsprogram för blivande entreprenörer. Genom 10XHEALTH utökar och förbättrar vi nu även vårt stöd till såväl våra alumni-bolag som andra etablerade sydsvenska life science-bolag som är i tillväxtfas, säger Ebba Fåhraeus VD på SmiLe Incubator.

– Den här satsningen är en viktig del i att stärka regionens position som en av de mest dynamiska och expansiva inom life science i Sverige. Den är tänkt att bidra till att vi kan attrahera och behålla framgångsrika företag här som förebilder för life science-sektorn inom till exempel ATMP, säger Petter Hartman, VD på Medicon Village Innovation.

Det nya 10XHEALTH programmet är anpassat till specifika behov hos innovativa scaleups inom life science i södra Sverige (Skåne och Blekinge), bland annat vad avser affärsmannaskap, finansiering, internationalisering, organisation samt effektivt ledarskap. Det ettåriga programmet omfattar nio moduler, där varje modul består av en heldag med föreläsningar och workshops på Medicon Village följt av individuellt anpassade uppföljningar med deltagande bolag. Modulerna leds av experter inom respektive områden, med stöd av SmiLe Incubator och Medicon Village Innovations egna kunniga medarbetare och coacher

Liknande program är etablerade i länder som USA och Storbritannien men relativt nya i ett svenskt sammanhang. Ambitionen med 10XHEALTH är att kommande år expandera upptagningsområdet och även bjuda in life science-bolag från andra delar av landet.

De sju skånska bolagen som är utvalda att delta i piloten som startar i januari är: Iconovo, Neola Medical, Uman Sense, Paindrainer, NanoEcho, Pila Pharma och Cyxone.

10XHEALTH-programmet finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.


För mer information:
Ebba Fåhraeus, VD SmiLe Incubator, 073-400 04 33
Petter Hartman, VD på Medicon Village Innovation AB, 073-909 63 76

 Om Medicon Village:
Forskningsbyn Medicon Village är den naturliga noden för forskning och företagande med inriktning på life science i Sydsverige. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. På Medicon Village, som grundades 2012 arbetar drygt 2 800 personer i fler än 180 företag och organisationer. Fastighetsverksamheten hanteras av Medicon Village Fastighets AB och innovationsverksamheten av Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av "Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande".


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 805 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life