2023-02-28 12:14Press release

Thomas Areschoug ny affärs-coach hos SmiLe

Vi är mycket glada att välkomna Thomas Areschoug som affärsutvecklingscoach hos SmiLe Incubator. Han kommer in med bred erfarenhet från biotech- och farmaindustrin samt från olika positioner vid Invest in Skåne och Business Sweden. SmiLe stärker därmed teamet med ytterligare erfarenhet från arbete med internationell affärsutveckling i life science-industrin.  

Thomas Areschoug har lång erfarenhet av affärsutveckling och investeringsfrämjande inom life science-sektorn, samt från biomedicinsk forskning och utveckling. Thomas har tidigare arbetat som CBO hos Xintela och dess dotterbolag Targinta, samt har haft olika positioner med fokus på investeringsfrämjande inom life science hos Invest in Skåne och Business Sweden. Thomas är molekylärbiolog och disputerade 2002 inom Medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet. Han fortsatte sin forskarkarriär i England och i Lund innan han bytte bana för att fokusera på affärsutveckling.  

– En av våra främsta målsättningar är att tidigt sätta våra inkubatorbolag i kontakt med den internationella life science-industrin och internationella investerare. Jag är därför väldigt glad att välkomna Thomas Areschoug till vårt team. Vi förstärker ytterligare våra kontakter med industrin vilket gynnar våra bolag, säger Lina Olsen Boreson, operativ chef för SmiLe Incubator. 


För mer information, kontakta: Lina Olsen Boreson, operativ chef för SmiLe Incubator, +46 (0)703-781279, lina@smileincubator.life 


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe have helped 100+ entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 717 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. The listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 500 million (Q4 2022). www.smileincubator.life