2021-03-17 11:35Press release

TIGERQ tar in 10 MSEK för marknadsutvidgning

David Yudovich, vd för TIGERQDavid Yudovich, vd för TIGERQ

TIGERQ AB kommersialiserar tjänster som hjälper kunder att validera effekterna av genredigeringsverktyget CRISPR-Cas9 i exempelvis läkemedelsutveckling. Nu har TIGERQ framgångsrikt slutfört en såddfinansieringsrunda på 980 000 €, som kommer att användas för att öka försäljningsaktiviteter och produktutveckling. Företaget är medlem i SmiLe Incubator i Lund, Sverige.

Upptäckten av CRISPR-Cas9-genredigeringstekniken har haft en revolutionerande inverkan på life science. Verktyget har potential att förändra hur vi forskar: forskningen kan bli snabbare, mer kostnadseffektiv och mycket mer exakt. Redan i dag påskyndar CRISPR-forskningen nya behandlingar för cancer och genetiska sjukdomar, vilket gör drömmen om att använda genterapi för att bota ärftliga sjukdomar till ett mycket närmare mål.

Men med den nya tekniken finns behov av att kontrollera effektiviteten och de genetiska resultaten från DNA-modifieringen. Och det är just detta TIGERQ erbjuder: analyser som med hög noggrannhet och precisionsanalys bestämmer de exakta resultaten av riktigt stora och små DNA-förändringar efter en CRISPR-Cas9-behandling.

– Vi är väldigt glada över det intresse och stöd som vi fått vid denna investering. Det är ett fantastiskt resultat för en såddinvesteringsrunda för ett företag som vårt som har en så komplex teknik. Nu kommer vi att kunna öka våra försäljningsinsatser och produktutveckling för att ytterligare validera vår teknik. För oss är det ett fantastiskt tillfälle att nu kunna bygga på den attraktionskraft vår teknik har hos kunder och verkligen visa vår potential. Vi har redan visat att vi lockar kunder med våra flexibla och högspecialiserade tjänster, säger David Yudovich, vd för TIGERQ.

 

TIGERQ grundades baserat på forskning vid Lunds universitet av David Yudovich och Jonas Larsson. Företaget håller på att kommersialisera sina analytiska tjänster i affärsinkubatorn SmiLe Incubator i Medicon Village, Lund, Sverige.

För mer information, vänligen kontakta: David Yudovich, vd för TIGERQ, +46-727469641, David.Yudovich@TIGERQ.com

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life