2021-10-18 10:19Press release

Tio år efter starten sysselsätter fem SmiLebolag över 100 personer 

Fr v: Karin von Wachenfeldt Truly Translational, Christine Dahlman Jacobsen Nattaro Labs, Thomas Larsson Adoit Science, Johan Evenäs Red Glead Discovery samt Ebba Fåhraeus från SmiLe Incubator. Digitalt: Mårten Svensson Emmace Consultings.Fr v: Karin von Wachenfeldt Truly Translational, Christine Dahlman Jacobsen Nattaro Labs, Thomas Larsson Adoit Science, Johan Evenäs Red Glead Discovery samt Ebba Fåhraeus från SmiLe Incubator. Digitalt: Mårten Svensson Emmace Consultings.

Stort grattis till de fem SmiLebolag som firar tio år i år! Tillsammans omsätter de årligen över 90 miljoner kronor och sysselsätter fler än 100 personer. Vid senaste eventet för SmiLes community berättade entreprenörerna om sina erfarenheter från tio år som framgångsrika bolagsbyggare.  

SmiLe Incubators alumnibolag Adroit Science, Emmace Consulting, Nattaro Labs, Red Glead Discovery samt Truly Translational grundades 2011 i Lund och tillhör den skara som på kort tid utvecklats från spännande affärsidéer till lönsamma företag inom life science. De flesta bolagen startades som ett resultat av Astra Zenecas nedläggning. Vi lät några av deras grundare dela med sig av sina resor mot framgång till SmiLes uppstartsbolag och andra i vår community. 

Alla vittnade om att de aldrig ångrat att de blev entreprenörer – det är det roligaste de har gjort professionellt. De flesta har haft internationellt fokus redan från start eftersom Sverige är en liten marknad och de hade vana av internationellt arbete sedan Astra Zeneca. Dessutom var andra SmiLe-bolag bland deras första kunder och många av bolagen samarbetar i kundprojekt. På en fråga från lyssnarna svarade de enigt att det enda de möjligen hade gjort annorlunda var att våga satsa mer ännu tidigare; i backspegeln ser de att de kanske hade kunnat nå ännu längre efter tio år. Andra gemensamma erfarenheter är hur viktigt det är att skapa en bra företagskultur och värdegrund och att våga delegera. Även att aktivt använda egna och andras nätverk är avgörande. 

De ansåg att det var oerhört viktigt för framgången – och bland det bästa med att vara en del av SmiLe – att få diskutera och utvecklas tillsammans med personer i samma situation. De påpekade även betydelsen av att finnas i en positiv omgivning av experter och affärscoacher.  

– Det är fantastiskt roligt att få vara med här, tio år efter att dessa modiga och smarta entreprenörer vågade ta steget från en anställning i ett stort läkemedelsbolag mot en något mer oförutsägbar framtid! Alla bolagen har haft behov av våra laboratorier. De är väldigt inspirerande och viktiga förebilder för alla uppstartsbolag på SmiLe, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, som ledde diskussionen. 


För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, +46 (0) 734 000 433, ebba@smileincubator.life.


Följande bolag firar tio år i år:
 

Adroit Science – erbjuder expertkompetens inom karakterisering av pulver som skall formuleras till läkemedel. För något år sedan förvärvades bolaget av Malmöbaserade Magle Chemoswed. 

Emmace Consulting – har nischad och sällsynt kompetens för testning av inhalatorer med avseende på dos och storleksfördelning av partiklarna för inhalerade läkemedel. Är erkända specialister inom området av FDA. 

Nattaro Labs – säljer tjänster och unika produkter för bekämpning av vägglöss. Några av dessa är en detektionsfälla samt en tejp som oskadliggör vägglöss. 

Red Glead Discovery  har en omfattande kompetens inom tidig läkemedelsutveckling och agerar som sina kunders externa utvecklingsavdelning. 

Truly Translational – har ett heltäckande erbjudande till bolag som utvecklar läkemedel och hjälper dem med prekliniska studier och konsultation som tar bolagens läkemedelskandidater till kliniska prövningar. 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life