2017-01-17 08:49Press release

Tio bolag med över 75 anställda redo att lämna SmiLes inkubator

Torsdag 26 januari är det exit för tio av SmiLes totalt 26 inkubatorbolag. De tio exitbolagen har då gått igenom inkubatorprogrammets olika faser. Tillsammans sysselsätter de över 75 personer.

- Inkubatorbolagen har gjort en fantastisk resa och jag önskar dem lycka till och ser fram emot att följa deras fortsatta utveckling. Även om bolagen nu lämnar inkubatorprogrammet så är de fortsatt en del av SmiLes community, som är en viktig källa för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. Här blir de naturligt också förebilder och om de så vill mentorer för våra inkubatorbolag som befinner sig i tidigare skeden, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Medetect, RedoxisNattaRo LabsSARomics BiostructuresTruly TranslationalAdroit Science, Imagene-ITCantargiaXintela och Red Glead Discovery är de tio inkubatorbolag som nu gör exit från SmiLe i Lund. Genom inkubatorprogrammet har bolagen fått tillgång till makers space med välturustade labb, affärscoachning och andra affärsutvecklande aktiviteter. Nattaro Lab är ett av alla bolag som lyfter fram inkubatormiljöns betydelse för bolagets utveckling:

-  Samarbeten med andra företag i nätverket på SmiLe och Medicon Village har varit till stor hjälp i vårt arbete. Dels i konkreta projekt och samarbeten, men också genom att ständigt utbyta erfarenheter och kunskap med specialister inom olika områden. Men allra mest värt är det kanske att regelbundet och frikostigt få ta del av tankar och idéer från engagerade personer i en kreativ miljö – såväl i formella samarbeten som vid kaffeautomaten, säger Carl-Johan Gustafson, vd på Natatro Labs som är ett av exitbolagen.

Torsdag 26 januari 2017 kl 15.30 firas bolagen av på SmiLe Incubator och finns då också tillgängliga för media .

 

De tio exitbolagen

Red Glead Discovery - är ett prekliniskt läkemedelsutvecklingsbolag som erbjuder kemi- och biologitjänster till många sorters aktörer inom Life Science. www.redglead.com

Cantargia - har specialiserat sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen - CAN04 - är dubbelverkande och bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och blockering av signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi. www.cantargia.com

Adroit Science - Adroit Science levererar data och kunskap inom materialkaraktärisering och fast-faskemi till läkemedelsbolag, som verktyg i produktutvecklingen. www.adroitscience.com

SARomics Biostructures är för närvarande involverad i ett flertal internationella forskningsinitiativ som syftar till att upptäcka kandidater till nya läkemedel. Parallellt med detta har bolaget byggt upp ett globalt rykte för sin strukturbiologiplattform och sina färdigheter i strukturbaserad läkemedelsdesign och assisterar för närvarande kunder i Asien, Europa och Nordamerika med att genomföra sina forskningsmål. www.saromics.com

Redoxis är ett prekliniskt kontraktslab som tillhandahåller tjänster för validering av nya läkemedel in vivo och in vitro med fokus på inflammation och autoimmunitet. www.redoxis.se

Imagene-IT lösningar för biomedicinsk imaging inom Life Sciences. www.imagene-it.se

Nattaro Labs  förmedlar unik kunskap och innovativa lösningar för att stoppa det växande problemet med vägglössangrepp. www.nattarolabs.se

Truly Translational bildades 2011 för att ge stöd åt små och medelstora läkemedelsföretag inom området translationell medicin. Translationell medicin är en viktig del av modern läkemedelsutveckling, och binder ihop de pre-kliniska och kliniska utvecklingsfaserna. www.trulytranslational.com

Medetect är ett CRO och biotech bolag specialiserat på mikroskopibaserad uppdragsforskning. Företaget har även egen teknikutveckling inom celldetektion och datorbaserad bildanalys.

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på en patentskyddad markörteknologi. www.xintela.se

 

För mer information kontakta:

Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator                                 

Mobile: +46 734000433                                                                 

e-mail: ebba@smileincubator.life   


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator som bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Vår främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det 26 bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 1,3 miljarder kronor i riskkapital sedan 2007. Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Science industrin genom vår community som består av både våra inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige.