2024-06-27 07:40Press release

Transient Pharma AB attraherar 16 miljoner SEK i investeringar genom en övertecknad nyemission

Helene Hartman, vd, Transient PharmaHelene Hartman, vd, Transient Pharma

Lund, Sverige, 27 juni 2024 - Transient Pharma AB har genom en nyemission tagit in 16 miljoner SEK i finansiering från SmiLe Inject Capital AB och privata investerare för att finansiera den prekliniska utvecklingen av sitt innovativa läkemedelskoncept.

Transient Pharma AB fokuserar på att bekämpa systemiska inflammatoriska sjukdomstillstånd genom att utveckla nya läkemedel inspirerade av naturens sofistikerade försvarsmekanismer. Företaget solida vetenskapliga grund bygger på 20 års forskning ledd av MD, PhD, Professor Artur Schmidtchen, som grundade Transient Pharma AB tillsammans med Helene Hartman.

Läkemedelskandidaten TIM-03 är en optimerad multifunktionell peptid som efterliknar den naturliga strukturen från en del av proteinet trombin och som har både antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper. Verkningsmekanismen och dess sk targets,inklusive blockering av receptorn CD14, är väl definierade och publicerade i Nature Communications. De lovande in vivo-resultaten indikerar dess potential för klinisk användning och Transient Pharma AB är nu redo att accelerera den pre-kliniska utvecklingen av en ny typ av läkemedel.

– Vi är tacksamma för det stora intresset och uppskattar förtroendet från våra investerare, säger Helene Hartman, vd för Transient Pharma.

Helene Hartman och Artur Schmidtchen har även grundat Xinnate AB, som utvecklar läkemedel med peptiden TCP-25 för topikal behandling av inflammatoriska hudsjukdomar. Xinnate AB förbereder för närvarande en fas 2-studie av TCP-25-gel för den sällsynta sjukdomen Epidermolysis Bullosa.

För mer information:

Helene Hartman, VD

 helene.hartman@transientpharma.com

Telefon: +46 (0)72-512 03 12

Om Transient Pharma

Transient Pharma develops innovative systemic anti-inflammatory treatments, focusing initially on gastrointestinal inflammatory disorders and curbing the excessive inflammation during acute infections.Transient Pharma´s groundbreaking research, originating from Professor Artur Schmidtchen’s lab at Lund University, has led to the development of TIM-03, a proprietary peptide with promising therapeutic potential. The peptide has demonstrated multifunctional properties consisting of strong anti-inflammatory effects and antimicrobial effects both in vitro and in vivo.


About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe is a leading venture hub that specializes in advancing life science startups from concept to commercialization. We offer comprehensive support through every stage of entrepreneurship, including tailored incubation and acceleration programs, a variety of educational courses, and access to top-tier lab facilities. To date, our flagship incubator program has supported over 100 startups, facilitating their collective acquisition of more than EUR 841 million in venture capital and contributing to 21 successful IPOs. Recognized as one of Europe’s leading startup hubs in 2024 by the Financial Times and Statista, SmiLe continues to be a catalyst for innovation in the life sciences sector. As a non-profit entity based in Lund, Sweden, SmiLe is supported by Region Skåne, Lund Municipality, Lund University, and Medicon Village. We are also backed by our sponsors Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Setterwalls, Zacco, Key2Compliance, Phase Holographic Imaging, and ChemoMetec. For more information: www.smileventurehub.com