2017-11-06 12:33Press release

Tuff och effektiv coachning ger bolagen kunder – nu startar fjärde omgången av Health2B-acceleratorn

Efter deltagande i Health2B på SmiLe Incubator har 60 procent av uppstartsbolagen kommit igång direkt eller inom sex månader efter acceleratorn med ökande intäkter från kunder. 90 procent av bolagen har fortsatt att utvecklas med tydligt marknadsfokus. Health2B fortsätter att utveckla sitt erbjudande och skapa resultat för entreprenörer och investerare. Nu drar fjärde omgången igång med sju nya uppstartsbolag.

Health2B är acceleratorn för tidiga bolag inom teknik och hälsa, och genomförs i life science-inkubatorn SmiLes regi i Lund. Tre månaders fullspäckat program hjälper och motiverar entreprenörerna att ta sin produkt eller tjänst närmare marknad. De får strategisk coachning där kunden är i fokus för att nå framgångsrik marknadsutveckling och ökade intäkter.

De sju företagen har valts ut i tuff konkurrens med andra, varav ett 40-tal internationella sökande hade hög potential. Programmet körs med full stöttning från experter inom life science och healthtech.

Tre tidigare omgångarna av Health2B med totalt 21 bolag har gett följande resultat:

  • 60 procent av bolagen genererar omsättning
  • alla bolag verifierade och förbättrade sina produkter mot marknaden under acceleratortiden
  • mer än var tredje bolag har fått finansiering
  • fyra av bolagen har rönt internationell uppmärksamhet vid olika tävlingar
  • 90 procent av bolagen har fortsatt stark utveckling av verksamheten

Health2B-acceleratorn attraherar både svenska och internationella sökande. Deltagarna i programmet och Health2B:s växande community består av bolag och expertis från stora delar av världen, som Asien, Nordamerika, Afrika, Sydamerika och Europa.

Vid uttagningen ställs höga krav.

– De ska svara på 24 tuffa frågor i ansökningsformuläret, vilket sållar bort många som inte har en framåtrörelse. Eftersom stora delar av vår coachning bygger på Lean Forward-modellen, och att validera och testa sina antaganden mot befintlig marknad, tittar vi mycket på hur villiga entreprenörerna är att just lösa kundproblemet. Dessutom bedömer vi hur teamets erfarenheter och kompetenser ser ut. Startups måste tidigt lära sig att testa sina antaganden, samarbeta, validera och ständigt vara innovativa för att röra sig framåt. Det är viktigt att få hit entreprenörer som förstår detta och som därmed kan ta sina bolag vidare till marknad med vår hjälp, säger Stefan Mossberg, chef för teamet i Health2B-acceleratorn.

Ett viktigt mål är att tidigt testa produkterna ute hos kunder. För detta krävs att bolagen ser och hanterar möjliga fallgropar och svårigheter. Därför arbetar man med hela SmiLe Incubators nätverk av ledande experter som ger praktiska råd om exempelvis tillverkning, testbäddar, och inte minst regulatoriska krav inom bland annat hälso- och medicinteknik, marknadsföring och försäljning, samt företagsjuridik och finansiering. Detta bidrar till Health2B:s och entreprenörernas framgångar.

För information om Health2B kontakta:
Stefan Mossberg, chef Health2B
Telefon: 0708-891400
Mejl: stefan@health2b.life

Fakta om Health2B på SmiLe Incubator i Lund:
Health2B är en accelerator för uppstartsbolag inom medtech och healthtech. Vi tillhör Smile Incubator som är beläget på Medicon Village i Lund, i närheten av över 800 innovationsbolag och -organisationer, bland andra Ideon Science Park, HealthTech Nordic, Lund universitet, European Spallation Source (ESS), Maxlab IV, Biomedicinskt center (BMC), Lunds tekniska högskola (LTH), Medicinska fakulteten inom Lunds universitet (LU), Mobile Heights, Swedish Institute for Health Economics (IHE). Health2B är delvis finansierat av EU (Business 2020).
Lund har nyligen listats som ett av världens 13 bästa områden för att attrahera de bästa att arbeta med de senaste innovationerna, benämnt ett av världens "brainbelt" i  MacquarieBank rapport från 2017.    
www.health2b.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund som hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Vi stödjer bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns över 30 bolag i SmiLe community som tillsammans hittills har attraherat mer än 1 000 MSEK i riskkapital sedan 2014. Cirka 100 personer som representerar runt 20 olika nationaliteter och varav nära hälften är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe Incubator. SmiLe erbjjuder även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village.