2021-02-15 09:15Press release

Var med och fira våra framgångsrika inkubatorbolag som tar examen

Jeanette Köster vd Preactly,  Robert Porter vd Viraspec, Hanna Sjöström vd GPX Medical, Mohamad Takwa vd Thyrolytics, och Philip Fransson vd Neki Sverige.Jeanette Köster vd Preactly, Robert Porter vd Viraspec, Hanna Sjöström vd GPX Medical, Mohamad Takwa vd Thyrolytics, och Philip Fransson vd Neki Sverige.

 

I morgon klockan 15, vid årets Graduation Ceremony, uppmärksammar vi våra framgångsrika life science-bolag som nu tar examen från SmiLes inkubatorprogram. Det är GPX Medical, Neki Sverige, Preactly, Thyrolytics och Viraspec – fem innovativa bolag som har gjort spännande utvecklingsresor för att lösa olika hälsoutmaningar.

 

 

Välkomna att delta vid årets Graduation Ceremony

den 16 februari kl 15:00-16:30.

 

Zooma in här!

OBS, ingen föranmälan krävs. 

Mer information om programmet finns här. 

 

Ytterligare fem växande SmiLebolag, som har innovativa lösningar på några av samhällets hälso- och vårdutmaningar, tar nu examen. De har avslutat Smiles inkubatorprogram under 2020. I programmet har de fått skräddarsytt stöd av SmiLes affärsutvecklare, som tillsammans besitter över 300 års erfarenhet från både små och stora bolag inom life science, samt av ytterligare experter i SmiLes internationella nätverk. Flera av bolagen har även utnyttjat den unika laboratoriemiljö som SmiLe erbjuder. Sedan starten har SmiLe stöttat cirka 90 produkt- och tjänstebolag inom hälsoområdet, och av dessa är hela nio av tio fortfarande verksamma.

 

Följande bolag tar nu examen från SmiLes inkubatorprogram:

 

GPX Medical, som är baserat på forskningstung innovation från Lunds universitet, kan komma att bli först med att erbjuda en icke-invasiv metod för övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Bolaget hade en snabb utveckling i SmiLes inkubatorprogram och noterades i höstas på Nasdaq First North i en ceremoni där Nasdaqklockan för första gången flyttats till Lund för att inviga handel av aktier. GPX tog detta steg för att kunna accelerera sin tillväxt.

 

Neki Sverige deltog i SmiLes Bootcamp – som är SmiLes tioveckorsprogram för tidiga hälsoteknikbolag och som tidigare kallades Health2B – och därefter i SmiLes inkubatorprogram. Neki var först ett produktinriktat bolag, men hos SmiLe utvecklade de sitt starka tillväxtkoncept. Det innefattar förvärv av andra företag eller projekt för att kunna utnyttja synergier som uppstår mellan egna e-hälsolösningar och andra produkter. Nyligen förvärvade Neki SmiLe-inkubatorbolaget POOW Application.

 

Preactly är ett företag som lyfter hanteringen av medarbetares mående och motivation mot nya digitala höjder. Bolagets interaktiva och digitala HR-verktyg för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö är lättarbetat, engagerar både medarbetare och chefer, och har redan fått flera stora organisationer som kunder. Verktyget fortsätter att utvecklas kontinuerligt och bolaget har under tiden i SmiLe kunnat göra sin kommersialiseringsresa och börja anställa en säljstyrka.

 

Thyrolytics utvecklar en unik diagnostikmetod som har potential att fastställa sköldkörtelrelaterade sjukdomar mer specifikt än dagens metoder, och därigenom optimera och minska biverkningarna av deras behandling. Denna stora grupp av patienter blir ofta över- eller underbehandlade eftersom dagens metoder inte är tillräckligt bra. Bolagets test kommer att kunna göras snabbt och enkelt på plats på exempelvis vårdcentraler eller hos specialistläkare. Den bakomliggande detektionsmetoden är också revolutionerande jämfört med dagens antikroppsbaserade tester. Thyrolytics har nu förvärvats av Lundabolaget Aegirbio.

 

Viraspec startades som ett svar på det plötsliga behovet av snabba covid-19-test, och grundades av ett starkt, internationellt team med tidigare kommersiell framgång med liknande snabbtester. Redan innan det nya testet var klart hade bolagets innovativa teknik rönt uppmärksamhet och bolaget förvärvades av Ageirbio, där testet nu utvecklas vidare. Det rör sig om en unik kombination av innovationer som kan göra ett patientnära screeningtest både snabbare, pålitligare och billigare.

 

– Jag känner en sådan stolthet varje gång vi får lov att fira av dessa enastående entreprenörer och fina bolag som kommer att kunna bidra till att göra livet mycket bättre för så många människor. På SmiLe vill vi ge inkubatorbolagen del av vår erfarenhet av att utveckla bolag – och de möjligheter som de behöver – för att utvecklas till investeringsattraktiva bolag så att de ska kunna accelerera sin tillväxt, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life

 

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life