2024-02-07 07:10Press release

Xinnate säkrar 100 MSEK i finansiering och ansöker om patent för behandling av Epidermolysis Bullosa

Professor Artur Schmidtchen och Helene HartmanProfessor Artur Schmidtchen och Helene Hartman

Xinnate som utvecklar innovativa läkemedel, har framgångsrikt rest 100 miljoner kronor i en nyemission för att fortsätta utvecklingen av sitt läkemedel för topikal behandling av allvarliga inflammatoriska tillstånd i huden och svårläkta sår. Samtidigt har bolaget skickat in en patentansökan för behandling av den svåra och ovanliga sjukdomen Epidermolysis Bullosa. Xinnate är ett alumni-företag till SmiLe Incubator.

Xinnate genomförde en nyemission om 100 miljoner kronor från privata investerare förra året. Finansieringen möjliggör en kommande fas-2-studie för företagets första läkemedel – en gel för topikal behandling av dysfunktionell läkning vid sår eller inflammatoriska tillstånd i huden. En fas-1-studie i tre delar genomförs nu, varav en del med patienter med den sällsynta och svåra sjukdomen Epidermolysis Bullosa (EB). Planeringen för en multi-site fas-2 studie med patienter med EB pågår.

En patentansökan för behandling av EB har lämnats in och ansökan inkluderar data från bolagets pågående kliniska fas 1-studie.

EB orsakas av en genetisk förändring som resulterar i extremt ömtålig och kraftigt inflammerad hud, vilket leder till smärtsamma och återkommande sår på stora delar av kroppen.  Förekomsten av aggressiv hudcancer och sepsis begränsar barnens förväntade livslängd.

Xinnates unika läkemedelskandidat baseras på en banbrytande teknologi med immunomodulerande peptider som riktar sig mot dysfunktionell läkning genom att både kontrollera närvaron av mikrober och den komplexa samverkan av inflammatoriska reaktioner. Teknologin baseras på Professor Artur Schmidtchens över 20-åriga forskning vid Lunds universitet. Professor Artur Schmidtchen och hans team har studerat de naturliga läkningsmekanismerna och upptäckt en multifunktionell peptid, TCP-25, som har visat sig spela en avgörande roll i läkningsprocesser och som nu utvecklas till läkemedel.

– Det är oerhört starkt att vi kan underbygga patentansökan med befintliga resultat från vår kliniska studie. Vi vill utveckla ett läkemedel som minskar den skadliga inflammationen, förbättrar läkningsprocessen och minskar risken för allvarliga komplikationer, säger Helene Hartman, vd för Xinnate.

 

För mer information, kontakta:
Helene Hartman, vd för Xinnate,
Telefon: 072-512 03 12
e-post: helene.hartman@xinnate.com
https://xinnate.com/

Om kapitalanskaffningen
Kapitalanskaffningen ansvarade S.A.B Corporate Finance för i samarbete med Jensen Corporate Finance.

About Xinnate
Xinnate is a pharmaceutical development company in Lund, Sweden developing novel, pharmaceutical therapies based on a technology of innate peptides targeting dysfunctional healing by controlling presence of microbials and the complex interplay of inflammatory responses. Xinnate runs an ambitious development program to transform lives for patients with high unmet medical need in inflammatory skin conditions, wounds and surgical procedures. The company´s first line of pharmaceutical therapies are based on TCP-25, a  synthetically manufactured peptide that regulates inflammation and controls microbial influence in inflammatory skin conditions, wounds and surgical procedures. 
    Xinnate was founded in 2019 by Professor Artur Schmidtchen, MD,Ph.D, after discovering thrombin-derived endogenous peptides and their functions in control of infection and excessive inflammation. 
    Today, Xinnate runs an ambitious research and clinical program for TCP25 including a clinical study in phase 1b in patients with Epidermolysis bullosa (EB). Late-stage clinical development and commercialization will take place in partnership with one or more leading pharmaceutical companies.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 805 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life