2024-03-18 09:00Press release

Xinnate slutför fas 1a/b-studien med TCP-25

Professor Artur Schmidtchen och Helene HartmanProfessor Artur Schmidtchen och vd Helene Hartman


Xinnate AB, ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklar nya farmaceutiska terapier som riktar sig mot dysfunktionell läkning vid inflammatoriska hudtillstånd, tillkännagav idag slutförandet av sin kliniska fas 1a/b-studie med TCP-25.

 

Det primära syftet med denna tre-delade fas 1a/b-studie är att utvärdera säkerheten hos TCP-25, Xinnates läkemedelskandidat, för behandling av epidermolysis bullosa (EB). EB är en grupp sällsynta, ofta mycket allvarliga sjukdomar som orsakar ömtålig hud som bildar blåsor, vilket resulterar i återkommande och kroniska sår.

 

I del I av studien ingick friska frivilliga med akuta epidermala sår bildade genom sugblåsteknik och i del II inkluderades patienter med icke-läkande bensår. I den avslutande tredje delen inkluderades patienter med EB och de behandlades med TCP-25 i 4 veckor. Totalt deltog 35 deltagare i studien och de har nu alla avslutat studien.

 

– Vi har använt en stegvis strategi i vårt fas 1-program och kontinuerligt implementerat våra lärdomar från de tidigare delarna. Jag är särskilt glad över att ha genererat data med TCP-25 för vår målindikation EB. Jag vill utöka vårt tack till alla patienter och deras familjer som deltog i studien, liksom till klinikerna och CRO-personalen för deras utmärkta arbete, säger Xinnates VD Helene Hartman.

 

Inga allvarliga biverkningar har rapporterats i studien. Nästa steg är att bearbeta och utvärdera data, inklusive biomarkörer och kliniska bedömningar. Därefter planerar Xinnate att starta en klinisk fas 2-studie på patienter med EB. Mer information om den avslutade fas 1a/b-studien finns på clinicaltrials.gov. ID: NCT05378997. Metoden för del I av studien är publicerad i BMJ Open av Dr. Sigrid Lundgren et al.1

 


För mer information

Helene Hartman, VD

Helene.hartman@xinnate.com

Telefon: +46 (0)72-512 03 12

 

1Lundgren S, Wallblom K, Fisher J, et al. Study protocol for a phase 1, randomised, double-blind, placebo-controlled study to investigate the safety, tolerability and pharmacokinetics of ascending topical doses of TCP-25 applied to epidermal suction blister wounds in healthy male and female volunteers. BMJ Open. 2023 Feb 22;13(2):e064866. doi: 10.1136/bmjopen-2022-064866.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36813496/

 

Om Xinnate

Xinnate är ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklar nya farmaceutiska terapier baserade på en banbrytande teknik för immundämpande peptider, som riktar sig mot dysfunktionell läkning genom att kontrollera närvaron av mikrober och den komplexa samverkan av inflammatoriska reaktioner. Xinnate driver ett ambitiöst utvecklingsprogram för att förändra livet för patienter med höga medicinska behov inom inflammatoriska hudtillstånd, sår och kirurgiska ingrepp. Företagets första läkemedelskandidat TCP-25 hydrogel är en ny farmaceutisk produkt baserad på en syntetiskt tillverkad peptid, TCP-25.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe is a life science venture hub based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network, and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 110 entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe´s incubator program which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 841 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life