2020-10-29 08:27Press release

Xinnate tar in 14,5 MSEK inför klinisk studie av sårgel

Helene Hartman, vd för XinnateHelene Hartman, vd för Xinnate

Uppstartsbolaget Xinnate har goda resultat från preklinska studier och förbereder sig nu för att under andra halvan av 2021 utföra en klinisk studie av den första produkten, BioC sårgel, på akuta sår. Gelen verkar på ett helt nytt sätt vid sårläkning genom att utnyttja kroppsegna mekanismer. För att finansiera studien har Xinnate nu gjort en nyemission som tillför bolaget 14,5 MSEK.

Livshotande komplikationer från sår är ett stort och växande problem globalt. Detta både för att dagens metoder är otillräckliga och för att utvecklingen av multiresistenta bakterier gör att dagens livlina, antibiotikabehandling, inte alltid fungerar.

Xinnate har tagit fram en sårgel i samarbete med en forskargrupp i Lund, som i djurstudier visat att gelen fungerar mycket bättre än konventionella behandlingar. Det är professor Artur Schmidtchen, medgrundare till Xinnate, och hans team på Lunds universitet som under lång tid har studerat naturliga, kroppsegna mekanismer och substanser som är inblandade i vår normala sårläkning. De har visat att gelen är effektiv både i att förebygga och behandla infektioner i sår. 

– Syftet med denna första kliniska studie är att visa att produkten är säker och ger oss samtidigt möjlighet att studera produktens antibakteriella effekter och dess mycket intressanta anti-inflammatoriska egenskaper som tillsammans gör sårgelen unik och förklarar de goda resultat vi hittills sett på sårläkning i in vivo tester, säger Helene Hartman, vd för Xinnate.

Xinnate är ett medlemsbolag i SmiLe Incubator, en affärsinkubator för life science-bolag beläget på Medicon Village i Lund.  

 

 För mer information om produkten kontakta: Helene Hartman, vd för Xinnate,  0725-120312, helene.hartman@xinnate.com

 

Information om Xinnate:
Xinnate fokuserar på att utveckla läkemedelskoncept för externa appliktioner inom hud, sår, biomaterial och kirurgi. Bolaget utvecklar produkter som baseras på en av våra naturliga försvarsmekanismer som har visat sig ha ett unikt och hållbart sätt att reducera inflammation och döda bakterier oavsett multiresistens.  Xinnate är medlem i företagsinkubatorn SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund och är ett dotterbolag till In2cure. www.Xinnate.com


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life